Adjektivo

Przymiotniki tworzy się dodając do tematu sufiks -a. Przymiotniki odmieniają się przez liczby i przypadki, przy czym obowiązuje zgodność rzeczownika określanego z przymiotnikiem określającym.

Przypadek bela domo - ładny dom belaj domoj - ładne domy
Mianownik bela domo belaj domoj
Dopełniacz de bela domo de belaj domoj
Celownik al bela domo al belaj domoj
Biernik belan domon belajn domojn
Narzędnik per bela domo per belaj domoj
Miejscownik pri/en/sur itp. bela domo pri/en/sur itp. belaj domoj

Stopniowanie

Przymiotniki podlegają stopniowaniu. Stopnie tworzy się przez dodanie odpowiedniego przyimka.

  • sla stopnia wyższego pli
  • dla najwyższego plej
    • plej bone ridas, kiu laste ridas : ten się śmieje, kto się śmieje ostatni (najlepiej się śmieje, kto na końcu się śmieje)

Porównania

  • tielkiel : tak … jak
  • ol : niż, od
    • bona gloro pli valoras ol oro : dobra sława (dobre imię) jest więcej warta od złota

Podobne strony

Podobne StronyPrzyimekVerboPronomoNumeraloArtikoloKomparacioAdverboSubstantivoKorelatywy
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License