Adverbo

Przysłówki tworzy się sufiksem -e.
Przysłówki kierunku mają biernik na -en. Oznacza on w tym kierunku.
Np. nordo — północ geograficzna, norde — na północy, norden — na północ.

Przysłówki podstawowe

Istnieje też grupa przysłówków podstawowych, bez końcówki -e

 • almenaux - przynajmniej
 • ambaux - obaj
 • ankaux - także
 • ankoraux - jeszcze
 • apenaux - zaledwie
 • baldaux - wkrótce
 • ecx - nawet
 • for - precz, won
 • hieraux - wczoraj
 • hodiaux - dziś
 • ja - przecież
 • jen - oto
 • jxus - właśnie
 • kvazaux - jakby
 • morgaux - jutro
 • plu - dalej, nadal
 • preskaux - prawie
 • tamen - jednak
 • tre - bardzo
 • tro - zbyt
 • tuj - natychmiast

Przysłówek od liczebników

Aby utworzyć przysłówek z liczebnika również należy dodać końcówkę -e

Przysłówki czasu

Na pytanie kiam? (kiedy?) można odpowiedzieć: en nokto ale można też odpowiedzieć nokte

Przysłówki miejsca

Na pytanie kie? (gdzie?) można odpowiedzieć: en domo ale też można powiedzieć dome

Przysłówki kierunku

Na pytanie kien? (dokąd?) można odpowiedzieć: al domo ale też można powiedzieć domen

Podobne strony

Podobne StronyPrzyimekVerboPronomoNumeraloArtikoloKomparacioAdjektivoSubstantivoKorelatywy
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License