-e

Końcówkę -e posiada przysłówek. Uzupełnia on czasownik, przymiotnik albo inny przysłówek określając sposób, miejsce, okoliczność itp. Odpowiada na pytania "kie?" (gdzie?), "kiel?" (jak, w jaki sposób?), "kiam?" (kiedy?).

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License