Korelatywy
ti- ti- ĉi ki- ki- ajn i- i- ajn ĉi- neni-
-u osoba lub konkretna rzecz tamten ten kto, który ktokolwiek ktoś ktośkolwiek każdy(wszyscy) nikt
-o nieokreślona rzecz tamto to co cokolwiek coś cośkolwiek wszystko nic
-a jakość, cecha taki jaki jakikolwiek jakiś jakiśkolwiek wszelaki, każdy żaden, żadnego rodzaju
-e miejsce tam tu gdzie gdziekolwiek gdzieś wszędzie nigdzie
-en ruch tam tutaj dokąd dokądkolwiek dokądś w każdym kierunku w żadnym kierunku
-el sposób tak, w taki sposób jak jakkolwiek jakoś na wszelki sposób nijak, w żaden sposób
-am czas wtedy kiedy kiedykolwiek kiedyś zawsze nigdy
-es przynależność tego,tych czyj czyjkolwiek czyjś każdego(wszystkich) niczyj
-al przyczyna dlatego dlaczego z jakiegoś powodu z każdego powodu bez żadnego powodu
-om ilość tyle ile ileś, trochę każda ilość, wszystko żadna ilość, nic, wcale

al -e = -en
de -u = es

W nawiasach podana liczba mnoga

Podobne strony

Podobne StronyPrzyimekVerboPronomoNumeraloArtikoloKomparacioAdverboAdjektivoSubstantivo
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License