Mowa Zalezna

Jeżeli zamierzamy przytoczyć czyjąś wypowiedź używamy trybu oznajmiającego. Zdanie przytaczane włączamy w całości, poprzedzając je przyimkiem ke (że), np.:

Li parolas: "mi estas bela" - Li parolas, ke li estas bela

Prezidento Kennedy parolis: "Ne demandu, kio Ameriko povas fari por vi, demandu, kio vi povas fari por Ameriko!". - Prezidento Kennedy parolis, ke Amerikanoj ne demandu, kio Ameriko povas fari por ili, sed ili demandu, kio ili povas fari por Ameriko.

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License