Numeralo

Podstawowe morfemy liczebnikowe to:

0 nul
1 unu
2 du
3 tri
4 kvar
5 kvin
6 ses
7 sep
8 ok
9 naŭ
10 dek
100 cent
1000 mil

Liczebniki główne formuje się przez sklejanie, wg zasad:

 • nie ma potrzeby stawiać unu przed dek, cent czy mil
 • dziesiątki (X0) tworzy się sklejając morfemy X + dek, np. 20 = dudek
 • setki (X00) tworzy się sklejając morfemy X + cent, np. 200 = ducent
 • tysiące (X000) tworzy się sklejając morfemy X + mil, np. 2000 = dumil
 • dla liczb tysięcy od 1 do 999, konstruuje się liczbę tysięcy, po czym stawia się morfem mil, np 120 000 = cent dudek mil
 • skleja się kolejne morfemy od odpowiadającego największej do odpowiadającego najmniejszej liczbie, np. 123 = cent dudek tri
 • miliony i wyższe liczby konstruuje się za pomocą rzeczowników miliono, miliardo

W wyrażeniach po trzy, po cztery, po pięć stosuje się liczebnik główny np.:

 • mi disdonas po tri fruktoj - rozdaję po trzy owoce.
 • ili prenas po mil - oni zabierają po tysiącu.

Liczebniki porządkowe+

Liczebnik porządkowy tworzy się z głównego dodając końcówkę -a np.:

 • unua - pierwszy
 • dua - drugi
 • centa - setny
 • centa okdeka kvina - sto osiemdziesiąty piąty
 • mila - tysięczny

Liczebniki ułamkowe

Aby wyrazić jakąś część całości do liczebnika dodajemy końcówkę -ono np.:

 • 1/2 - duono
 • 1/3 - triono
 • 1/4 - kvarono
 • 1/1000 - milono

natomiast aby wyrazić ile jest części całości to po prostu podajemy ich liczbę. np:

 • 2/3 - du trionoj
 • 3/4 - tri kvaronoj
 • 6/7 - ses seponoj
 • 7/8 - sep okonoj

Przysłówek od liczebników

Aby utworzyć przysłówek z liczebnika również należy dodać końcówkę -e np.:

 • unue - po pierwsze
 • due - po drugie
 • cente okdeke kvine - po sto osiemdziesiąte piąte

albo dodać końcówkę -foje np.:

 • unufoje - raz
 • dufoje - dwa razy
 • trifoje - trzy razy

albo końcówkę -ope np.:

 • unuope - w pojedynkę
 • duope - we dwoje
 • triope - we trójkę

Rzeczowniki od liczebników

Rzeczowniki od liczebników to przede wszystkim nazwy liczb i cyfr tworzymy je dodając końcówkę -o (właściwą dla rzeczowników) np:

 • unuo - jedynka
 • duo - dwójka
 • trio - trójka

Przymiotniki od liczebników

Do liczebnika dodając końcówkę -obla tworzymy przymiotnik o znaczeniu krotności np.:

 • unuobla - pojedynczy
 • duobla - podwójny
 • triobla - potrójny

Podobne strony

Podobne StronyPrzyimekVerboPronomoArtikoloKomparacioAdverboAdjektivoSubstantivoKorelatywy
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License