Persono

Są 3 osoby — pierwsza, druga i trzecia.
W zaimkach drugiej osoby nie ma rozróżnienia na liczbę pojedynczą i mnogą.
Osoby dotyczą tylko zaimków osobowych. Czasowniki nie posiadają osób.

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License