Przyimek

Przyimki proste

 • almenaux - przynajmniej, co najmniej, bodajże
 • almene - przynajmniej, co najmniej (?)
 • anstataux - zamiast (kogoś/czegoś)
 • ĉar - albowiem, bo, ponieważ
 • dum - podczas gdy, w trakcie
 • da - (określenie większej nieokreślonej ilości)
 • do - więc, przeto
 • ecx - nawet, aż
 • ja - przecież, wszak (używany tam gdzie inne przyimki nie pasują)
 • kaj - i, oraz, zaś, a
 • kaj tial - toteż
 • ke - że
 • kontraŭ - przeciw, wbrew
 • krom - oprócz, poza
 • kun - z (czymś/kimś razem)
 • kvankam - aczkolwiek, choć, chociaż
 • malgraux - mimo, pomimo (czegoś)
 • nek - ni, ani
 • po - po (ile)
 • por - dla, w zamian, aby
 • por ke - aby, ażeby
 • preskaux - prawie, niemal
 • pri - o
 • se jeżeli, o ile, jeśli, gdyby
 • sed - ale, lecz
 • sen - bez (czegoś/kogoś)
 • sekve - następnie, więc, przeto, zatem
 • tamen - jednak

Przyimki określające przestrzeń

 • al - do (czegoś), ku (czemuś)
 • gxis - aż, aż do (czegoś)
 • antaux - przed (czymś)
 • malantaux - za (czymś)
 • tra - przez (coś), na wskroś (przez środek na wylot)
 • trans - poprzez (coś), (po powierzchni np. poprzez pole, kraj itp.)
 • sub - pod (czymś)
 • sur - na (czymś)
 • super - nad (czymś), ponad
 • preter - obok (czegoś), (ale też wzdłuż. W sensie mijania przedmiotu)
 • el - z (czegoś), z jakiegoś miejsca do innego
 • apud - przy (czymś), obok
 • ekster - poza (czymś)
 • inter - między (jakimiś przedmiotami)
 • laux - wzdłuż (czegoś)
 • cxirkaux - dookoła (czegoś)

Przyimki określające czas

 • dum - w trakcie, podczas
 • post - po (jakimś wydarzeniem)
 • gxis - dopóki
 • ekde - od czasu, od kiedy

Podobne strony

Podobne StronyVerboPronomoNumeraloArtikoloKomparacioAdverboAdjektivoSubstantivoKorelatywy
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License