Pronomo

Podstawowe zaimki osobowe to:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 osoba mi ni
2 osoba vi
2 osoba (Pan/Pani, rzadko używany) ci
3 osoba, rodzaj męski li ili
3 osoba, rodzaj żeński ŝi ili
3 osoba, rodzaj nijaki ĝi ili
zaimek zwrotny (odpowiednik polskiego się) si
zaimek nieokreślony oni

Zaimki, podobnie jak rzeczowniki, odmieniają się przez przypadki. W bierniku dodaje się -n.
Stosuje się także inne zaimki:
zaimek ĝi rodzaju nijakiego używa się co do wszystkich obiektów, nie mająncych płci, oraz zwierząt, których płeć niewiadoma albo nie jest ważna; niekiedy ĝi używa się co do dziecka
Zaimki dzierżawcze tworzy się dodając jedną z końcówek przymiotnika (-a, -an, -aj lub -ajn)
Zaimek nieokreślony oni używa się w zwrotach typu "nie wolno palić" (oni ne rajtas fumi)

Podobne strony

Podobne StronyPrzyimekVerboNumeraloArtikoloKomparacioAdverboAdjektivoSubstantivoKorelatywy
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License