Substantivo

Rzeczowniki tworzy się dodając do tematu sufiks -o. Wszystkie morfemy sufiksowe należy umieścić przed sufiksem -o.
Rzeczowniki odmieniają się przez liczby i przypadki. Odpowiednie sufiksy to:

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga Znaczenie przyimka
Mianownik (kto? co?) -o -oj -
Dopełniacz (kogo? czego?) de -o de -oj de - od, ode
Celownik (komu? czemu?) al -o al -oj al - do
Biernik (kogo? co?) -on -ojn -
Narzędnik (kim?, czym?) per -o per -oj per - za pomocą czegoś
Miejscownik (o kim? o czym?) pri -o pri -oj pri - o (kimś)

Podobne strony

Podobne StronyPrzyimekVerboPronomoNumeraloArtikoloKomparacioAdverboAdjektivoKorelatywy
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License