Zdania złożone

Zdania proste można ze sobą łączyć w większe zdania złożone.

Zdania złożone równorzędnie

Zdania można połączyć za pomocą spójników takich jak: kaj ,sed lub bez spójnika ale po przecinku.
Połączyć zdania można też za pomocą pewnych konstrukcji:

  • jenjen …- to … to …
  • Ne/Neknek … - ani … ani …
  • Judes … - im … tym …
  • kajkaj … - i … i … ( z naciskiem)
  • cxu …. cxu … - czy … czy …

Zdania złożone podrzędnie

Zdania złożone podrzędnie łączymy za pomocą spójników takich:

  • do : więc
  • ke : że
  • se : gdybym
  • seus : gdyby … by.

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License